Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Superrich Thailand “แพม” หรือ สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการกำหนดเทรนด์ของตนเอง

กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Superrich Thailand “แพม” หรือ สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการกำหนดเทรนด์ของตนเองและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง ร่วมรับฟังหลักปรัชญาในการตั้งเป้าหมายประจำวันและทำไม Porsche Macan จึงเป็นตัวเลือกของเธอ

Porsche Macan ราคาเริ่มต้นที่ 4.9 ล้านบาท

PorschePR

PorschePR