Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จัดพิธีบวงสรวงพระครุฑพ่าห์

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้ง (ตราพระครุฑพ่าห์) ให้แก่ บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ณ วันที่ 16 ส.ค.2565 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส อันจะเป็นการย้ำเตือนให้น้อมสำนึกและตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นปฏิบัติในคุณงามความดีสืบไป

ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส และบริษัทในเครือ จึงได้จัดพิธีอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานบนอาคารสำนักงานใหญ่ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่กรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต รวมทั้งสิ้น 11 องค์ เพื่อติดตั้งประจำสาขาต่างๆของบริษัท

พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีบวงสรวงพระครุฑพ่าห์โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงพระครุฑพ่าห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยมี อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี

สำหรับบริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2529 โดยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อเสนอ “บริการด้วยคุณภาพ” ด้วยมาตรฐาน ระดับสากลให้แก่กลุ่มลูกค้าในตลาดยานยนต์ระดับสูงในเวลานั้น แม้จะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากที่สืบเนื่องมาจากปัจจัยด้านราคาของรถระดับบน

แต่บริษัทไม่เคยละทิ้งความมุ่งมั่นที่จะมอบคุณภาพงานบริการที่เหนือชั้นให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ โดยยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การลงทุนกับอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย และการควบคุมคุณภาพ

ยังผลให้ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์รถยนต์ระดับโลกอย่างไม่มีข้อกังขา

เริ่มตั้งแต่ปี 2529 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ในนามบริษัท ออโต้แคร์ คลินิค จำกัด ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ “ออโต้กลิม” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์จากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์พระที่นั่งของราชวงศ์อังกฤษ

ปี 2532 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ “ปอร์เช่” อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ปี 2538 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “เบนท์ลีย์” อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โดยทุกวันนี้ยังคงดำเนินธุรกิจต่อในฐานะผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์และปอร์เช่

แหล่งที่มา

www.thairath.co.th/news/auto/2580096

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!