Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

เชื่อมต่อการเดินทางกว่า 2,200 กิโลเมตรสู่การขับเคลื่อนอนาคตด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า พร้อมเปิดให้บริการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023

ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก (Porsche Asia Pacific) ผสานความร่วมมือกับเชลล์ (Shell) เปิดตัวสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูง 180 กิโลวัตต์ในประเทศไทย แห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ ‘Site of the Future’ ต้นแบบสถานีบริการน้ำมันมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในไทยย่านนนทบุรี รองรับเส้นทางปลอดมลภาวะระยะทางไกลที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นการขับเคลื่อนการเดินทางสำหรับอนาคตให้เกิดเส้นทางสัญจรที่ปราศจากมลภาวะมุ่งสู่การเดินทางที่ยั่งยืน

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!