Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

Porsche Engineering เสริมศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งด้วยการก่อตั้งศูนย์วิศวกรรมแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่ง

ทิศทางการพัฒนาในประเทศจีนที่มุ่งเน้นด้านยานยนต์อัจฉริยะ Porsche Engineering เสริมศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งด้วยการก่อตั้งศูนย์วิศวกรรมแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่ง

Porsche Engineering หน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์จากปอร์เช่โดยตรง ได้ดำเนินการก่อตั้งสำนักงานศูนย์วิศวกรรมเพิ่มขึ้นใหม่ในประเทศจีน เพื่อรองรับความต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในตลาดภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ การติดต่อสื่อสาร ระบบความบันเทิง Infotainment และระบบช่วยเหลือการขับขี่

โดยสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่งนี้ นับเป็นการขยายเครือข่าย และประสานศักยภาพการดำเนินงานร่วมกันกับศูนย์วิศวกรรม Porsche Engineering อีกแห่งของประเทศจีนซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยมีบุคลาการมากคุณภาพกว่า 130 ชีวิต พร้อมปฎิบัติหน้าที่ในหลากหลายโครงการเพื่อก้าวสู่แห่งโลกยานยนต์สุด High-Tech

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!