Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

ยอดส่งมอบรถยนต์ปอร์เช่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี

เมื่อจบไตรมาสที่ 3 ปอร์เช่สามารถทำยอดส่งมอบรถยนต์ปอร์เช่ใหม่เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นในภาพรวมบริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตชื่อดังจัดจำหน่ายรถยนต์ได้รวมทั้งสิ้นถึง 221,512 คัน ภายใน 9 เดือนแรกของปี คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยภูมิภาคที่มียอดส่งมอบเพิ่มขึ้นสูงสุด คือทวีปยุโรป และประเทศเยอรมนี

ความต้องการรถสปอร์ตจากเมือง Zuffenhausen ประเทศเยอรมนี ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2022 ปอร์เช่ มียอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ถึงมือลูกค้าทั่วโลกที่ตัวเลขรวม 221,512 คัน โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า โดยรถสปอร์ตรุ่นยอดนิยมที่สุดเป็นรุ่นปอร์เช่ คาเยนน์ (Cayenne) เช่นเดิม

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!