Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

ปอร์เช่ 911 Sally Special (911 แซลลี สเปเชียล) ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นเอกเพื่อสาธารณะกุศล

ปอร์เช่ และ พิกซาร์แอนิเมชันสตูดิโอ จับมือกันสร้างสรรค์รถยนต์ปอร์เช่ 911 Sally Special มีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันแทบจะเป็นหนึ่งเดียว ถูกผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพียงคันเดียว และนับเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกกับโครงการพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจาก Pixar โดยรถสปอร์ตหนึ่งเดียวคันนี้จะถูกนำออกประมูล ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Monterey Car Week โดยรายได้จากการประมูลจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเพื่อนำไปบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณะกุศล 2 แห่งด้วยกันโดย ส่วนที่ 1 จะนำไปทำประโยชน์เพื่อกลุ่มเด็กผู้หญิงผ่านองค์การไม่แสวงหาผลกำไร Girls Inc. และส่วนที่ 2 จะบริจาคไปยังสหรัฐอเมริกาสำหรับสนับสนุนสำ

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!