Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

ปอร์เช่เปิดเกมลุยธุรกิจ 2 ล้อ

ปอร์เช่ต้องการเพิ่มกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน e-bike โดยจับมือความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง 2 องค์กร โดยปอร์เช่ และ Ponooc Investment B.V. บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ถือกำเนิดขึ้นด้วยการเริ่มต้นดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ Porsche eBike Performance GmbH ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในเมือง Ottobrunn ไม่ไกลจากเมือง Munich โดยเป็นส่วนงานที่รับหน้าที่พัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า electric drive systems ให้กับบรรดาสิงห์นักปั่นทั้งหลาย ทั้งนี้รวมไปถึงชุดมอเตอร์ แบตเตอรี่ และสถาปัตยกรรม software ที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ P2 eBike GmbH ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองสตุ๊ทการ์ท บริหารงานโดยปอร์เช่ มีวัตถุประสงค์ในการนำเอาระบบขับเคลื่อนดังกล่าวไปใช้ในการผลิต และเปิดตัวจักรยานไฟฟ้า Porsche e-bikes เจเนอเรชั่นใหม่ ภายในช่วงกลางทศวรรษนี้

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!