Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

ครบรอบ 20 ปี ปอร์เช่ คาเยนน์ กับเรื่องราวความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา ของเจเนอเรชั่นที่ 3 จากตระกูล

Detlev von Platen สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้กำกับดูแลส่วนงานขาย และการตลาด ของ Porsche AG กล่าวว่า Ferry Porsche ได้ทำนายเอาไว้เมื่อปี 1989 ว่า “หากเราสร้างรถยนต์ off-road ขึ้นมาสักคัน ตามมาตรฐานคุณภาพของเรา และติดตราสัญลักษณ์ปอร์เช่ลงบนฝากระโปรงหน้า ผู้คนจะซื้อรถคันนี้ไปใช้งาน” คำกล่าวนี้ได้รับการพิสูจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่ปี 2002 และ ปอร์เช่ คาเยนน์ (Porsche Cayenne) คือหนึ่งในผลลัพธ์แห่งความสำเร็จที่เป็นกระแสของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกส่งผลให้ ปอร์เช่ คาเยนน์ (Porsche Cayenne) มีบทบาทสำคัญกับแบรนด์ของเรามาโดยตลอด รถยนต์รุ่นนี้นำพากลุ่มลูกค้า และผู้ที่ชื่นชอบ รายใหม่ๆ จากทุกมุมโลก ได้เข้ามาสัมผัสกับแบรนด์ปอร์เช่เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

สตุ๊ทการ์ท. จากความมุ่งมั่นในการรักษาผลสำเร็จในเชิงเศรษฐศาสตร์ระยะยาว ย้อนกลับไปในช่วงกลางของทศวรรษ ยุค 1990 ช่วงเวลานั้นปอร์เช่เริ่มต้นมีเหตุการณ์ให้ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ บริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ไม่สู้ดีจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมถึงยอดจำหน่ายรถยนต์ที่มีเพียง 23,060 คันในปีงบประมาณ 1991-1992 ซึ่งปอร์เช่ได้เริ่มต้นหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากวิกฤติในครั้งนั้นด้วยการเปิดตัวปอร์เช่ บ๊อกสเตอร์ (Boxster) ในปี 1996 แต่ทีมผู้บริหารเล็งเห็นว่า การมีเพียงรถสปอร์ตระดับตำนานปอร์เช่ 911 และโรดสเตอร์เครื่องยนต์วางกลางคันใหม่ จะไม่สามารถนำพาบริษัทให้รอดไปถึงอนาคตได้ จึงได้เริ่มต้นวางแผนการสำหรับเปิดตัว ‘ปอร์เช่คันที่ 3’ แต่ด้วยในระยะแรกยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน Segment ใดของแบรนด์ปอร์เช่

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!