Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

ข่าวประชาสัมพันธ์ … Porsche Clubs ฉลองครบรอบ 70 ปี

สตุ๊ทการ์ท. ยนตกรรมสปอร์ตปอร์เช่ คือสิ่งที่ชักนำบรรดาผู้คนที่หลงใหลในรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลก ให้มารวมตัวพบปะกันได้อยู่เสมอมา โดย Porsche club แห่งแรกนั้นได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ 70 ปีก่อน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 1952 ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่ม Porsche Club กระจายตัวไปทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 700 แห่ง โดยมีสมาชิกเกินกว่า 240,000 คน จาก 86 ประเทศ โดย Porsche club ถือเป็นสัญลักษณ์อันแสนพิเศษของแบรนด์ที่เปรียบได้ว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่ระดับโลก ซึ่งไม่มีสมาคมใดในอุตสาหกรรมยานยนต์เทียบเคียงได้ ทั้งในแง่ของรูปแบบการดำเนินงาน และความยิ่งใหญ่ ดังนั้นในวาระโอกาสครบรอบ 70 ปีของสมาคมในครั้งนี้ จะมีการวางแผนการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างสมเกียรติ รวมไปถึงมีกิจกรรมที่หลากหลายเกิดขึ้นอีกตลอดทั้งปี

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!