Close

December 7, 2017

31 ปี บนเส้นทางความสำเร็จ

เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส (AAS) จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 31 ปี ของบริษัท

 

กรุงเทพฯ. บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ
ได้จัดกิจกรรมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 31 ปี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการรถวัง Porsche Centre Bangkok บรรยากาศในวันงานเต็มไปด้วยสิริมงคล ความอบอุ่นและ
ความเป็นกันเอง โดยมี คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นประธานในงานทำบุญบริษัทครั้งนี้

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งโดย คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ จากการเล็งเห็นปัญหาของผู้ใช้รถยนต์ ว่าในประเทศไทยยังมีศูนย์บริการหลังการขายตามมาตรฐานสากลไม่เพียงพอในช่วงปี พ.ศ. 2529 ประกอบกับ คุณอนุรักษ์ อินทรภูวศักดิ์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จาก FHT ESSLINGEN UNIVERSITY ประเทศเยอรมนี และผ่านการอบรมด้านการบำรุงรถยนต์ระดับบน รวมถึงการบริหารศูนย์บริการ หลังการขายจากโรงงานผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงในประเทศเยอรมนีเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (AAS Auto Service) เริ่มดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ระดับบน (Super Car) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2529 โดยยึดปรัชญาการลงทุนมากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะสั้นภายใต้คติพจน์ “AAS Looking After YOU and Your CAR” ด้วยปรัชญาการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นด้วย ‘คุณภาพ’ เป็นส่วนสำคัญ AAS จึงตระหนักถึงความสำคัญของ ทุกส่วนในองค์กร ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีซ่อม
บำรุง  รวมถึงระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงการวางระบบบริหารจัดการภายใน องค์กรตามมาตรฐานที่ได้รับการอบรมจากประเทศเยอรมนี   เหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้า เชื่อมั่นและพึงพอใจในบริการของ AAS และได้ยอมรับว่า เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์หรูระดับ FIRST CLASS ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จากประสบการณ์ ผลงาน และชื่อเสียง ทำให้ AAS ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ Porsche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2537 ทาง Porsche ได้ยกระดับ และแต่งตั้ง AAS ให้เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางการ บริการลูกค้าด้วยความจริงใจและมุ่งมั่นเพื่อเดินไปสู่คำว่า AAS The Name you can Trust ตลอดไป

 

สำหรับกิจกรรมทำบุญนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 31 ปีแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โดยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันถวายความอาลัยโดยการสงบนิ่งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์

“หัวใจสำคัญของการทำงาน คือ ความเป็น Teamwork  ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากแค่คนใดคนหนึ่ง
เท่านั้น แต่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในองค์กรที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างมีคุณภาพและนำมาซึ่ง
ความสำเร็จ” คำกล่าวจาก คุณวุฒิศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ รองประธานบริหาร บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
“เป็นเรื่องปกติหากคนเราจะเจอปัญหา จะท้อแท้ในการทำงาน หากมีปัญหาใด สามารถเข้ามาพูดคุย เข้ามาปรึกษากับ
ผู้บริหารได้เสมอ เพราะผู้บริหารยินดีให้คำปรึกษาและให้กำลังใจพนักงานทุกคน เพราะทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ซึ่งก็คือ ‘ครอบครัวเอเอเอส’ ”

ปิดท้ายกิจกรรมงานทำบุญครบรอบบริษัทครั้งนี้ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุขกันอย่างถ้วนหน้าระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงาน นับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแก่พนักงาน
ทุกคนในบริษัทได้เป็นอย่างดี

 

เกี่ยวกับ AAS Auto Service

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่าง เป็นทางการ ได้สร้างความเชื่อมั่นในด้านการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าปอร์เช่ทุกท่าน ด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการ ทดสอบระดับเหรียญทอง (ZPT3 Gold Theory Test & Recertification) ถึง 12 คน ซึ่งถือว่ามี จำนวนมากที่สุดของศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งหมด 13 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึง ความสำคัญ ในเรื่องการให้บริการหลังการขาย โดย เอเอเอส ทุ่มงบการอบรมวิศวกร ของเราให้มีคุณภาพสูงสุด ตามนโยบาย หลักของบริษัทที่ว่า “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ AAS Looking after YOU and your CAR” เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า “AAS The Name you can Trust” ซึ่งพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นแล้วตลอดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่า 30 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Porsche Centre Bangkok  โทร. 02-522-6655

Porsche Centre Pattanakarn  โทร. 02-369-1111

Porsche City Showroom Siam Paragon ชั้น 2 โทร. 02-610-9911