Close

December 7, 2017

โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่ พัฒนาการ ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของโรงงาน ปอร์เช่ เยอรมนี

ปอร์เช่ เอเซีย แปซิฟิค จัดThe Porsche Global Certification System” เพื่อการันตีมาตรฐานการบริการ

 

โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่ พัฒนาการ ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของโรงงาน ปอร์เช่ เยอรมนี

กรุงเทพ. ปอร์เช่ เอเซีย แปซิฟิค ร่วมกับ แผนกพัฒนาเครือข่าย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จัดการทดสอบ “The Porsche Global Certification System” สำหรับ พนักงานขาย (Sale Consultants) และ พนักงานบริการลูกค้า (Service Advisors) ณ ศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ พัฒนาการ เมื่อปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา โดยการประเมินครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของ Porsche Centre Pattanakarn ที่เข้าร่วมทดสอบ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของโรงงานปอร์เช่ เยอรมนี ทุกท่าน

The Porsche Global Certification System คือ โปรแกรมการประเมิน ทดสอบ เพื่อช่วยพัฒนาคุณสมบัติ, ศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ ในการให้บริการของพนักงานขาย และ พนักงานบริการลูกค้า ของศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่ และเพื่อเป็นการรับรองว่าลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่ จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด และเกิดความประทับใจ ทุกครั้งที่มาใช้บริการ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั่วโลก

ปี 2010 ปอร์เช่ เอเซีย แปซิฟิค ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานปอรเช่ เยอรมนี ให้เป็นภูมิภาคนำร่องสำหรับโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่เป็นลำดับต้นๆ ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินงานและประสบความสำเร็จภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคแล้ว ทางโรงงานปอร์เช่ เยอรมนี จึงตัดสินใจขยายโปรแกรมดังกล่าวไปยังศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่ ทั่วโลก

 

ศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่ ในประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ จาก โรงงานปอร์เช่ เยอรมนี แล้วทุกแห่ง ประกอบด้วย โชว์รูมและศูนย์บริการ Porsche Centre Bangkok, โชว์รูมและศูนย์บริการ Porsche Centre Pattanakarn และ Porsche City Showroom Siam Paragon เพื่อมอบการบริการและความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้าทุกท่าน

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ ได้สร้างความเชื่อมั่นในด้านการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าปอร์เช่ทุกท่านด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการทดสอบระดับ
เหรียญทอง (ZPT3 Gold Theory Test & Recertification) ถึง 10 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดของศูนย์รถยนต์ปอร์เช่    ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งหมด 13 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการให้บริการหลังการขาย โดย เอเอเอส ทุ่มเทงบการอบรมวิศวกรของเราให้มีคุณภาพสูงสุดตามนโยบายหลักของบริษัทที่ว่า “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ” “AAS Looking after YOU and your CAR” เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า AAS The Name you can Trust ซึ่งได้พิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วตลอดระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 30 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Porsche Centre Bangkok ถ.วิภาวดีรังสิตโทร. 02-522-6655

Porsche Centre Pattanakarn ถ.พัฒนาการโทร. 02-369-1111

Porsche City Showroom Siam Paragon ชั้น 2 โทร. 02-610-9911