Close

July 26, 2016

เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาพนักงานนำพาอนาคตก้าวไกล 2016

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีประจำปี 2016 ภายใต้โครงการ AAS GROUP: Our Family, Our Happiness ปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานและบุตรธิดา ซึ่งงานมอบทุนนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2016 ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ปอร์เช่ พัฒนาการ (Porsche Center Pattanakarn)

1

คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด มอบรางวัลทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางการศึกษาและเป็นกำลังใจแก่บุตร ธิดา และพนักงาน โดยเอเอเอสฯ เล็งเห็นความสำคัญเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลให้มีความคิด และความประพฤติที่ดีเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

4

ในงานมอบทุนครั้งนี้ คุณอนุศักดิ์ ได้กล่าวโอวาทให้แก่บุตรและธิดาเหล่าพนักงานดังต่อไปนื้ คือ 1. การเป็นคนดี คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายบ้านเมือง 2. การเป็น คนเก่ง คือ การขยันขวนขวายเล่าเรียนหาความรู้ทั้งทางในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและสนใจเรียนภาษาที่สองเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกสมาคมอาเซียน ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาที่สองเพิ่มเติม จึงเป็นสิ่งสำคัญต่ออาชีพและการใช้ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก และ 3. การเป็นคนกล้า คือ กล้าคิด กล้าตัดสินใจในเชิงสร้างสรรค์ นี่เป็นอีกพื้นฐานหนึ่งที่จะทำให้เราวางรากฐานพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและสังคมได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากพิธีมอบทุนการศึกษาแล้ว เอเอเอสฯ สร้างโอกาสในการใช้เวลาร่วมกันของพนักงานและครอบครัว ด้วยกิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” โดยพาไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ครัวคุณกุ้ง ราชนาวี สโมสร จากกิจกรรมนี้เป็นการย้ำให้เห็นว่า เอเอเอสฯ เอาใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงานอยู่เสมอ การสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและสายสัมพันธ์ในครอบครัวจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาเป็นผู้ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป

2

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ ได้สร้างความเชื่อมั่นในด้านการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าปอร์เช่ทุกท่านด้วยทีมวิศวกรผ่านการทดสอบระดับเหรียญทอง (ZPT3 Gold Theory Test & Recertification) ถึง 10 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดของศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งหมด 13 ประเทศ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการหลังการขาย ของเอเอเอส โดยทุ่มเทงบการอบรมวิศวกรของเราให้มีคุณภาพสูงสุดตามนโยบายหลักของบริษัทที่ว่า “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ” “AAS Looking after YOU and your CAR” เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า AAS The Name you can Trust ซึ่งได้พิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วตลอดระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 30 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Porsche Centre Bangkok ถ.วิภาวดีรังสิต โทร. 02-522-6655
Porsche Centre Pattanakarn ถ.พัฒนาการ โทร. 02-369-1111
Porsche City Showroom Siam Paragon ชั้น 2 โทร. 02-610-9911

Best Regards,
Porsche PR