Close

November 1, 2018

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561
ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้นที่ 2 ศูนย์บริการปอร์เช่ ดอนเมือง ที่ผ่านมา

กิจกรรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในรุ่นนี้ มีพนักงานหลากหลายแผนกเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้พนักงานทุกคนได้รู้จักเพื่อนต่างแผนก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานจากแผนกที่อยู่ภายใต้สายงาน Porsche Bentley หรือ Autoglym ทำให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันภายใต้ครอบครัว AAS Group นำโดย ตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล ที่เริ่มต้นกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้พนักงานแต่ละคนที่อยู่ต่างแผนก ต่างสายงานได้ทำความรู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้น พร้อมเกริ่นนำถึงความเป็นมาในการก่อตั้งจวบจนเป็นบริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัดในปัจจุบัน

 

    

ต่อด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงขีดความสามารถที่พนักงานทุกคนภายใต้ครอบครัว AAS พึงมี โดยมี คุณน้ำฝน สุทธิรักษ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เข้ามาให้ความรู้ในช่วงนี้ พร้อมเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารในการต้อนรับพนักงานทุกท่านสู่เอเอเอสกรุ๊ป ภายใน Session นี้ทุกคนได้ทำกิจกรรมระดมความคิดในการใช้วัตถุดิบที่ได้รับ นำไปสร้างหอคอยให้สูงและมั่นคงที่สุด เมื่อได้ผู้ชนะ ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมถึงการทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความอดทนในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฯลฯ

  

 

พร้อมยังได้แสดงความคิดเห็นในการเป็นส่วนหนึ่งให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ตามหลัก Core Competency ของ AAS Group ที่ทุกคนพึงมีการทำงานทั้ง 4 ข้อ ไม่ว่าจะเป็น มีใจบริการ (Service Mind) เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ (Continuous Learning & Improvement) มุ่งเน้นคุณภาพ (Concern for Quality) และทำงานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งแต่ละท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นและเข้าใจหลัก Core Competency ได้อย่างดีเยี่ยม

 

   

หลังจบ Session Workshop และ AAS Core Value เรียบร้อยแล้ว พนักงานทุกท่านก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกฏระเบียบบริษัท สวัสดิการที่พึงจะได้รับ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านได้สอบถามข้อมูล

 

 

และทำความเข้าใจและเพื่อให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้เห็นภาพรวมขององค์กรและเข้าใจองค์กรมากขึ้น จึงจัดให้มีกิจกรรมพาพนักงานใหม่ทุกท่านทำความรู้จักสถานที่ต่างๆภายในบริษัท เริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่ Workshop Bentley > Showroom Porsche > Workshop Porsche >Royal Car > Body and Paint > Autoglym โดยมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในความรับผิดชอบของตนอย่างอบอุ่น

  

หลังจากกิจกรรมเดินทำความรู้จักสถานที่ต่างๆภายในบริษัทเสร็จแล้ว พนักงานทุกท่านก็ขึ้นมารับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆกันต่อ ไม่ว่าจะเป็น ระบบต่างๆภายในบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงสาระความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด โดยทีมทรัพยากรบุคคลที่ร่วมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ภายใต้กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานในครั้งนี้

 

 

# ทุกท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ของ AAS Group
เพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : https://www.facebook.com/AAS-Group-Career , http://www.aasautoservice.com/