Close

November 1, 2018

งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ครบรอบ 32 ปี

กิจกรรม งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ครบรอบ 32 ปี ภายใต้ชื่องาน “32 ปี เอเอเอส ก้าวไปด้วยกัน”

  

ประมวลภาพกิจกรรมงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ครบรอบ 32 ปี
ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ส่วนปฏิบัติการรถวัง ศูนย์บริการดอนเมือง ที่ผ่านมา

 

กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบรอบ 32 ปี ใน ตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคล สงบ อบอุ่น และมีความเป็นกันเอง เริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ที่มีเจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ จากวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เป็นพระประธานในพิธีบุญครั้งนี้ โดยมี คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทเอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส
เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัท โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกันโดยพร้อมเพรียง

 

 

นอกจากพิธีสงฆ์และการถวายภัตตาหารเพลแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการทำบุญ เสมือนขึ้นบ้านใหม่ของแผนก Bentley ที่มีการปรับรูปลักษณ์ใหม่ในส่วน Customer Service ให้มีความหรูหราสวยงามและทันสมัย มีพิธีเจิมสถานที่ด้านหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระอาจารย์เจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ จากวัดเวฬุวนาราม พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ นำโดยคุณวุฒิศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ รองประธานผู้บริหาร และคุณวินธร บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด

 

  

อีกหนึ่งความพิเศษ ของการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท AAS Group ในปีนี้ ยังเป็นการรวมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านในการระดมทุน เพื่อผู้พิการทางขา แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้ชื่องาน “32 ปี เอเอเอส ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ทำงานเพื่อผู้พิการทางขาผู้ยากไร้ ให้ได้มีขาเทียม เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตภายในสังคมอย่างเท่าเทียม เป็นการพัฒนาให้ผู้ด้อยโอกาส ได้มีงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมได้ทำการช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางขาเชื้อชาติใดหรือศาสนาใดก็ตาม

 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ คุณน้ำฝน สุทธิรักษ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทเอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้ขึ้นมาพูดคุยกับทุกท่านภายในงาน โดยเริ่มกล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม ที่มีพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักในการดำเนินงานของมูลนิธิ ระหว่างที่พระองค์ทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร พระองค์ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนขาเทียมในกลุ่มคนพิการขาขาดที่ยากไร้และรับสั่งว่า “อย่าไปเอาเงินที่เขา มาเอาที่ฉัน” รับสั่งประโยคนี้ของสมเด็จจึงกลายเป็นอุดมการณ์ของมูลนิธิขาเทียมฯ และได้มีการดำเนินงานและพัฒนาการผลิตขาเทียมมาอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลากว่า 26 ปีตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน

 

เฉกเช่นเดียวกันกับบริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัดที่ได้เดินทางเข้าสู่ปีที่ 32 และจะร่วมแรงร่วมใจกันก้าวต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำให้องค์กรนั้นก้าวต่อไปนั่นก็คือ ทรัพยากรบุคคล หมายถึงพนักงานทุกคนนั่นเอง ในอนาคตที่เราจะก้าวต่อไปนั้น จะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการรับมือก็คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนารูปแบบการทำงานให้ทันสมัย รวมไปจนถึงการพัฒนาองค์กรในภาพรวม ที่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนที่เป็นทรัพยากรบุคคลในการก้าวไปด้วยกันทั้งคนและองค์กร

 

 

# ทุกท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ของ AAS Group
เพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : https://www.facebook.com/AAS-Group-Career , http://www.aasautoservice.com/