Close

April 25, 2018

กิจกรรม CSR ระดมทุนเพื่อเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

ประมวลภาพกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR Activity) ที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสงกรานต์บริษัท ประจำปี 2561 ภายใต้คอนเซป สงกรานต์รื่นรมย์ ร่วมระดมทุนสร้างสรรค์เด็ก

ในครั้งนี้เป็นการระดมทุนเพื่อร่วมบริจาคเครื่องออกกำลังกาย ในโครงการ “สร้างห้องออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อมทางการเห็น” ร่วมกับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ซึ่งเป็นมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีการส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย ณ บ้านเด็กรามอินทรา ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

จากจิตศรัทธาและการบริจาคของพนักงานทุกท่านในกิจกรรมการเล่นเกมส์และบริจาคเนื่องในโอกาส กิจกรรมสงกรานต์บริษัท : สงกรานต์รื่นรมย์ ร่วมระดมทุนสร้างสรรค์เด็ก ที่ผ่านมานั้น ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท พร้อมเงินสมทบจากบริษัท จึงทำให้สามารถซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อมอบให้กับบ้านเด็กรามอินทรา ทั้งหมดจำนวน 4 ชิ้น ดังนี้

1) จักรยานนั่งปั่นรุ่น SB033 จำนวน 1 เครื่อง 2) เครื่องเดินวงรีรุ่น EL004 จำนวน 1 เครื่อง 3) เซ็ตม้ปรับระดับ พร้อมดัมเบล 20 kg จำนวน 1 ตัว และ 4) ม้าปรับระดับเล่นแขน จำนวน 1 เครื่อง

การส่งมอบเครื่องออกกำลังกายในครั้งนี้มีตัวแทนบริษัทเอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบเครื่องออกกำลังกายแก่บ้านเด็กรามอินทรา ภายใต้โครงการ “สร้างห้องออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และสาธิตวิธีการใช้งานร่วมกับน้องๆอย่างสนุกสนาน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวินธร บุนนาค กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับ นางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และน้องๆที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น