Close

September 2, 2020

ร่วมไหว้สักการะศาลประจำบริษัท เนื่องในวันสารทจีน

คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมไหว้สักการะศาลประจำบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอให้ผู้บริหารและพนักงาน AAS ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการงานรุ่งเรืองราบรื่นตลอดปี

คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
คุณอนุรักษ์ อินทรภูวศักดิ์
คุณวุฒิศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
คุณวินธร บุนนาค
พนักงานร่วมไหว้สักการะศาลประจำบริษัท