Close

Latest News

โครงการ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นในวันอังคาร…
Read More..

AAS Auto Service จัดพิธีไหว้สักการะศาลประจำบริษัท เนื่องในโอกาส “เทศกาลตรุษจีน”

ประมวลภาพกิจกรรมการสักการะศาลประจำบริษัทเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ที่จัดข…
Read More..

โครงการ การบริหารคนและบริหารงาน ระดับผู้นำยุคใหม่ 4.0

ประมวลภาพโครงการ การบริหารคนและการบริหารงาน ระดับผู้นำยุคใหม่ 4.0ที่จัดขึ้นใน…
Read More..

โครงการ ด้วยรักและผูกพัน ขอบคุณและอำลาผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการ ด้วยรักและผูกพัน ขอบคุณและอำลาผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๖๑ ประมวลภาพกิจกรร…
Read More..

AAS MotorSport กระหึ่ม ลงหนังสือพิมพ์คอร์ลัม “สังเวียนยานยนต์” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

AAS MotorSport กระหึ่ม ลงหนังสือพิมพ์คอร์ลัม “สังเวียนยานยนต์” ในหนังสือพิมพ์ไทยรั…
Read More..

Find Us

Porsche Thailand. AAS Auto Service Co., Ltd.
Tel. 66(0) 2522-6655

Autoglym
Tel. 66(0) 2522-6701

Porsche Centre Bangkok
Tel. 66(0) 2522-6655

Porsche Centre Pattanakarn
Tel. 66(0) 2369-1111

Porsche City Showroom Siam Paragon
Tel. 66(0) 2610-9911

Bentley Showroom CTI Tower
Tel. 66(0) 2261-1050-1

Bentley Showroom Siam Paragon
Tel. 66(0) 2610-9880-1

Bentley Service Centre Donmuang
Tel. 66(0) 2522-6655